omH必威备网.comöganäs.

必威备网.comHöganäsPåRE调集团

必威备网.comHöganäsVisionÄR艾率Invisirera IndustinAttGöraMermedMindre。Genom Att UtnyttjaOändligaMöjligheterigheterigheteriVåraMetallpulvervet vikanÖkaresurseffektivitetenoch leda envågavförändringtodetbättre。MedHängivnaMedarbetarePållaNivåerivår组织,Fortsätterviat omdefiniera vad somärmöjligtoch atÖverraskavärldenmednyapositiva Genombrott。

VärldsLedandeInom Metallpulver

必威备网.comHöganäsÄRVärldsLodandePåMarknadenFörJärn-Och MetallPulver MedEnÅrskapacitetPå500000吨。Tillsammans MedVåraKunderutvecklar viMorgondagensLösningarförförmontonskomponenter,Högtemperaturlödning,Elmotorer,Additiv Tillverkning Och Vattening。FöretagetGrundades1797 OchÄgsAVLindéngruppenochWallenbergägdaFam。

必威备网.comHöganäsIKorthet.

  • 3000 kunder i 75länder
  • Över3500 Produkter,De Flesta Kundspecifika,Från18Produktionsanläggningar
  • försäljningskontoroch / eller verksamheter i 16länder
  • Cirka 800 Beviljade专利
  • Omsättning2019:10 343 Miljoner Sek
  • 2400antällda.
  • Grundat 1797 SomKolbrytningsföretag
  • Ägs公寓famoch.Lindéngruppen.